Заварувачки работи

Заварувачки работи


Ф-Ј Инженеринг

Заварување за сопствени потреби и услуги.

Типови на заварување:
  • МИГ МАГ
  • ТИГ заварување
  • РЕЛ заварување
Опрема:
  • Esab 500A со водено ладење, можност за МИГ МАГ, ТИГ, заварување со електрода
  • Rem Power со програмибилна единица, погоден за заварување на алуминиумска и друга опрема за заварување..

ГАЛЕРИЈА