Електростатско и мокро боење

ЕЛЕКТРОСТАТСКО И МОКРО БОЕЊЕ


Ф-Ј Инженеринг

Електростатско и мокро боење за сопствени потреби и услуги.

Боење:
  • Мокро боење на нитро, уљана и водена база.
  • Електростатко боење: Во тек