Сектор за развој и иновации и изработка на машини

Ф-Ј Инженеринг

Како и секоја реномирана и успешна компанија така и Ф-Ј Инженеринг има вработено дипломирани машински инженери кои претставуваат двигател за перманентен развој, квалитет и иновации односно проширување на палетата со производи . Тука спаѓаат проектирање, димензионирање, изработка на техничка документација, отпочнување на процес на производство до конечна изработка, монтажа и пуштање на производите во употреба.
Ф-Ј Инженеринг до сега има проктирано и изработено повеќе типови на машини и опрема а тоа се:

01

Кофичасти елеватори

02

Полжавести – спирални транспортери

03

Тракасти транспортери

04

Индустриски филтер силоси

05

Дозерки – шибер рачни и автоматски

06

Смерници со клапни (рачни и автоматски)

07

Тракасти транспортери со прегради

08

Вибро додавачи

09

Ротациони коморни додавачи

10

Воздушни транспортери

11

Ротациона сушара (еднонасочна, двонасочна и тронасочна) – транспорт и сушење на песок

ГАЛЕРИЈА