Метало- глодачки работи

МЕТАЛО- ГЛОДАЧКИ РАБОТИ


Ф-Ј Инженеринг

Метало-глодачки работи за сопствено производство и услуги за изработка на запчаници, ланчаници, ждлебови и друго.

Машини и опрема:
  • ЦНЦ Глодалка со работен стол 500х220мм х n300мм.
  • Универзални глодалки, рендисалки, завршна обработка со хоризонтална магнетна брусалка и друга опрема за глодање..

ГАЛЕРИЈА