Браварски работи

БРАВАРСКИ РАБОТИ


Ф-Ј Инженеринг

Општа и наменска браварија за сопствено производство и услуги.

Машини и опрема:
  • Рунд со три валци наменет за виткање на флахови, кружни, правоаголни и квадратни цевки, профили (UNP, I, C, HEA), полни, кружни, правоаголни и квадратни материјали.
  • Машина за сечење со безконечна лента- максимален капацитет до Ф320 под агли од -45 до +60°. Максимално отворање на стезен уред 400мм.
  • Машина за сечење со диск
  • Хидраулична преса- капацитет до 25t.
  • Столбни дупчалки и друга опрема за браварски работи.

ГАЛЕРИЈА