Винклување на мотори

ВИНКЛУВАЊЕ НА МОТОРИ


Ф-Ј Инженеринг

Винклување на електромотори до 100kw, поправка и сервис на мотори, капаци, замена на лежиште и сервисирање на редуктори.

  • Испитна станица за секаков вид на ел.мотор, автоматски бројачи за намотки со различни дијаметри на жица и печка за сушење на лакирани намотки.

    ГАЛЕРИЈА